Co warto wiedzieć o analizowaniu cząstek?

Co warto wiedzieć o analizowaniu cząstek?

  • Post author:
  • Post category:Usługi

 

Coraz więcej osób chętnie uczy się przedmiotów ścisłych i jest zainteresowanych pracą w laboratoriach. Chcą dokonywać przełomowych odkryć oraz swoją pracą pomagać innym, a także szukać rozwiązań na wiele współczesnych problemów, chorób. Ważne jest także wyposażenie takich miejsc, aby najnowsza technika, która się tam znajduje pozwalała na dokładną analizę wielu rzeczy oraz pracę nad nimi.

Sztuka dobrego zanalizowania cząstek

analizatory cząstekCząstka to w tradycyjnym znaczeniu każdy fragment materii, zbliżony mniej lub bardziej kształtem do całości. Jego wielkość sprawia, że jest niedostrzegalny dla ludzkiego oka, dlatego aby badać takie cząstki należy korzystać z odpowiedniego sprzętu. Charakterystyka cząstek pozwala określić ich niektóre właściwości, a ich analiza dostarcza przydatne informacje na temat ich kształtu, jednorodności, stężenia czy wartości takich, jak wielkość. Dlatego istotne jest, aby urządzenia, do jakich należą analizatory cząstek były bardzo zaawansowane technologicznie i pozwalały na dokonywanie dokładnych pomiarów nawet bardzo małych fragmentów. Taki sprzęt musi pozwalać na badanie różnorodnej materii, a wykonywane pomiary powinny generować już najmniejsze błędy i powinny być powtarzalne oraz wiarygodne. Duże ułatwienie dla osoby, która wykonuje analizy i posługuje się specjalistycznym sprzętem stanowi także zautomatyzowanie wszystkich wykonywanych pomiarów. Wyposażając laboratorium w analizatory należy mieć świadomość, że wybór takiego urządzenia zależy od cech i rodzajów cząstek. Jeżeli analizie podlegać będzie głównie charakterystyka cząstek, to uzyskuje się to dzięki mikroskopom. Służą do tego między innymi Transmisyjny Mikroskop Elektronowy, Skaningowy Mikroskop Elektronowy oraz Mikroskop Sił Atomowych. Analiza substancji krystalicznych wykonywana jest zaś przy pomocy dyfraktometrów, wśród których znaleźć możemy Dyfraktometrię Rentgenowską, Dyfraktometrię Elektronową oraz Dyfraktometrię Neuronową. Jedna różni się od drugiej rodzajem promieniowania. Najbardziej zaś popularne jest określanie wielkości cząstek i zachodzi ono przy pomocy zjawiska Dynamicznego Rozpraszania Światła. Na rynku znaleźć można dużą ilość odpowiednich produktów, które z pewnością świetnie nadadzą się do każdego, nawet najbardziej zaawansowanego laboratorium.

Obecnie laboratoria to bardzo ważne miejsce, w którym zachodzą najróżniejsze badania. Dzięki nim dowiadujemy się więcej o świecie, w którym żyjemy oraz potrafimy być odporni na wiele pojawiających się chorób. Praca w laboratorium to bardzo odpowiedzialne zajęcie, które nie należy do łatwych, ale z pewnością w niektórych momentach daje ogromną satysfakcję i poczucie, że robi się coś ważnego dla dobra ogółu.