You are currently viewing Dokumentacja dotycząca pozwolenia wodnoprawnego

Dokumentacja dotycząca pozwolenia wodnoprawnego

Aby rozpocząć proces budowy nowej nieruchomości mieszkalnej lub użytkowej, konieczne jest przede wszystkim uzyskanie pozwolenia na budowę, który zostaje wystawiony po sporządzeniu wniosku oraz wykonaniu badań gruntowych. Nie jest to jednak ostatnie pozwolenie jakie potrzebujemy uzyskać od urzędu miasta lub gminy, nie jest to także ostatni wniosek o wydanie pozwolenia jaki musimy sporządzić, jeśli chcemy zrealizować plan budowy.

Dokumenty hydrogeologiczne przed budową nieruchomości

kompletna dokumentacja hydrogeologicznaDlatego też decydując się na budowę nieruchomości mieszkalnej, lub też komercyjnej, w której prowadzić będziemy działalność gospodarczą, lub po prostu wynajmiemy budynek na rzecz innej firmy, wówczas musimy postarać się także o pozwolenie wodnoprawne, czyli operat hydrogeologiczny, który wystawiony jest przez urząd miasta lub gminy, w zależności od tego na jakim gruncie mamy zamiar wybudować nieruchomość. Takiego rodzaju operat zostaje sporządzony po dokonaniu odpowiednich badań hydrogeologicznych, na podstawie których określane jest w którym miejscu na naszym terenie budowlanym jest najlepsze miejsce na pobór wody, a także miejsce na odprowadzenie ścieków i wody zanieczyszczonej. Kompletna dokumentacja hydrogeologiczna to zestaw dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia prac budowlanych, które otrzymujemy od urzędu miasta po sporządzeniu wszystkich wniosków, wraz z inżynierem hydrauliki budowlanej, a także po wykonaniu badań przez specjalistów, dołączonych do przesyłanych wniosków. Badania hydrogeologiczne wykonywane są przez zakłady specjalizujące się w świadczeniu tego rodzaju usług, a także posiadających odpowiedni sprzęt i narzędzia, potrzebne do wykonania badania w sposób prawidłowy. Wynik wykonywanego badania także powinien być zgodny z prawdą, dlatego możliwe jest uzyskanie prawidłowego wyniku tylko i wyłącznie korzystając z narzędzi i mierników wody posiadających specjalny atest oraz certyfikat. Warto więc zapoznać się z możliwościami oraz zakresem usług świadczonych przez zakłady specjalizujące się w wykonywaniu badań hydrogeologicznych.

Proces badania nie powinien trwać dłużej niż jeden dzień roboczy, znacznie dłużej jednak możemy oczekiwać na wydanie od urzędu miasta pozwolenia na wykonywanie prac budowlanych po zakończonym badaniu hydrogeologicznym, które musi przejść weryfikację autentyczności. Pod wykonanym badaniem powinien podpisać się inżynier hydrauliki budowlanej, a także geologicznej. Specjaliści pomogą nam także w bezbłędnym sporządzeniu wniosku o wydanie operatu wodnoprawnego.