You are currently viewing Innowacyjne zbiorniki do oczyszczania ścieków

Innowacyjne zbiorniki do oczyszczania ścieków

Woda jest coraz bardziej deficytowym zasobem. A rosnące na całym świecie zużycie świeżej wody sprawia, że ​​oczyszczanie ścieków staje się coraz ważniejsze. Tradycyjnie oczyszczalnie ścieków pracują ze zbiornikami okrągłymi. Wadą takich okrągłych zbiorników jest to, że nie można zwiększyć ich pojemności w przypadku wzrostu objętości ścieków. Aby zwiększyć pojemność, trzeba zbudować nowe zbiorniki. Na rynku działa opracowany i opatentowany modułowy koncept zbiorników na ścieki, która znacznie zwiększa ich elastyczność w rozbudowie. Zbiorniki zbudowane są z oddzielnych segmentów ze stali nierdzewnej w kształcie kwadratu lub prostokąta, dzięki czemu można je elastycznie rozbudowywać w razie potrzeby. Dodatkowa elastyczność jest zapewniona, ponieważ segmenty są ze sobą skręcane, a nie spawane. Szczelność skręcanych elementów gwarantuje polimerowo-poliuretanowy system uszczelnień.

Zbiorki do modułowych oczyszczalni

modułowy zbiornik do oczyszczalniSzczególnym wyzwaniem, przed którym stoimy w przypadku tego rodzaju zbiorników, jest ciśnienie wody. Typowy zbiornik mieszczący kilkaset metrów sześciennych wody, musi wytrzymać duże ciśnienie w prostej ścianie o długości z ugięciem maksymalnie kilku milimetrów. Istnieją elementy wymagające spawania. Pierwsza oczyszczalnia ścieków wykorzystująca nowy projekt zbiornika zbudowana z kilku ton materiału została niedawno uruchomiona podczas oficjalnej ceremonii otwarcia. Wspólna promocja swojej koncepcji projektowej nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE, jest idealnym rozwiązaniem dla mniejszych miejscowości, które w przyszłości mogą potrzebować rozbudowy swoich zdolności oczyszczania ścieków. Wieloletnia współpraca w innych obszarach biznesowych z niezawodnym partnerem, dostarcza korzyści przy wykonaniu z prefabrykatów żelbetowych. Wprowadzenie elementu nadbudowy pozwala w przyszłości na rozbudowę takiego czołgu. Zbiornik ten oferowany jest w różnych wariantach wysokości, z możliwością zastosowania nadbudowy. Wykonany jako system połączonych elementów żelbetowych. Umożliwia rozbudowę zbiornika do pojemności wcześniej przygotowanej płyty fundamentowej. Zbiorniki płaszczowe i modułowy zbiornik do oczyszczalni spełniają wymagania związane z poborem, wstępnym oczyszczaniem i retencją wody. Zbiorniki płaszczowe mogą być instalowane jako zbiorniki podziemne, częściowo zagłębione lub naziemne o średnicach. Zbiorniki te produkowane są jako cylindry o osi poziomej lub pionowej. Ich wytrzymałość dostosowana jest do lokalnych warunków lokalizacyjnych. Możliwe jest łączenie zbiorników w większe jednostki w celu zwiększenia ich pojemności czynnej. Każdy czołg może być oddzielnie uzbrojony w wymaganą armaturę i armaturę.

Komunalne zastosowania uzdatniania wody obejmują zbiorniki napowietrzania, zbiorniki odbiorcze, zbiorniki gazu, zbiorniki reaktora okresowego, zbiorniki fermentacji beztlenowej, zbiorniki fermentacji tlenowej, zbiorniki retencyjne, zbiorniki osadowe, zbiorniki ścieków i zbiorniki klarujące. Takie zbiorniki są niezbędne dla dużych gmin i małych miast. Ograniczone fundusze publiczne wymagają zbiorników o wydłużonej żywotności. Miejskie oczyszczalnie ścieków przetwarzają nieczystości ludzkie, a także ścieki z wywozów śmieci, zlewów, pryszniców i wanien, pralek i kanalizacji.