You are currently viewing Jak działają pompownie ppoż?

Jak działają pompownie ppoż?

Właściciele budynków użyteczności publicznej sa zobowiązani do szczególnego dbania o bezpieczeństwo zarządzanych przez siebie budynków. W szcególnosći chodzi tutaj o zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Właśnie w takich budynkach, wybuch pożaru może mieć zdecydowanie najpoważniejsze konsekwencje.

Czym są pompownie przeciwpożarowe?

pompownia pożarowaW obecnych czasach prawo przeciwpożarowe jest przestrzegane znacznie bardziej restrykcyjnie, niż jeszcze kilkanaście lat wcześniej. W szczególności dotyczy to jednak właścicieli i zarządców dużych budynków użyteczności publicznej. Wynika to z faktu, że w takich budynkach jednorazowo przebywa bardzo duża liczba osób. Z tego też względu, wybuch pożaru może mieć dla takiego budynku znacznie bardziej poważne konsekwencje. Dlatego też tego typu obiekty są przedmiotem częstych kontroli, podczas których sprawdzana jest liczba i drożność wyjść ewakuacyjnych, liczba gaśnic, oraz to, jak w danym budynku wygląda pompownia pożarowa. Pompownia ppoż to nic innego, jak specjalne, zamykane pomieszczenie, w którym ekipy ratunkowe będą mogły podłączyć używany sprzęt gaśniczy. Ze względu na to że pomieszczenie to będzie używane w trakcie pożaru, musi ono spełniać pewne, ściśle określone wymogi bezpieczeństwa. Przede wszystkim więc, taka pompownia powinna być wyposażona we własną, zupełnie odrębną instalacje odprowadzająca dym. Wszystko po to, aby możliwe było przebywanie w niej przez określony czas mimo tego, że dookoła rozprzestrzenia się pożar. Bardzo ważne jest również to, ile w danej pompowni jest hydrantów. Musza być co najmniej dwa, ale im większy budynek, tym ich liczba powinna proporcjonalnie rosnąć. Wszystko po to, aby ich ilość wystarczyła na podłączenie takiej ilości sprzętu, który wystarczy na ugaszenie pożaru bardzo dużego budynku. Bardzo ważne jest również, aby odpowiednio dostosować ciśnienie wody, która będzie pobierana z danego hydrantu. W tym celu bardzo często wykorzystywane sa tak zwane zestawy hydroforowe. Są to specjalne pompy, których zadaniem jest podbicie ciśnienia do takiego poziomu, który będzie wystarczający do celów gaśniczych czy też ogólnie mówiąc przeciwpożarowych. Tak zorganizowana pompownia będzie spełniać wymogi prawa ppoż.

Prawo przeciwpożarowe w naszym kraju jest przestrzegane szczególnie surowo. W szczególności dotyczy to jednak tych budynków, w których może przebywać w tym samym momencie bardzo duża liczba osób. W ich przypadku szczególnie ważne jest odpowiednie przygotowanie na wypadek wybuchu pożaru, w szczególności pod kątem ułatwienia strażakom działań ratunkowych.