You are currently viewing Jak działają separatory koalescencyjne?

Jak działają separatory koalescencyjne?

Nowoczesne separatory koalescencyjne są to urządzenia przeznaczone do instalacji przed oprowadzeniem do instalacji deszczowej takich wód, które mogą zawierać w składzie zanieczyszczenia ropopochodne. Są one standardowo zintegrowane z osadnikiem, a także wyposażone w filtry z wkładami koalescencyjnymi. Cały przepływ ma miejsce przez separator, natomiast jego wartość jest określana jako nominalna w przypadku konkretnej konfiguracji, czyli pojemności osadnika oraz wielkości filtra.

Zastosowanie oraz budowa separatora koalescencyjnego

separator koalescencyjnyDostępne na rynku separatory koalescencyjne są przeznaczone zarówno dla zlewni o małej i średniej powierzchni, jak i dla zlewni z bardzo dużą ilością zanieczyszczeń, na przykład myjnie samochodowe czy stacje paliw. Warto zastosować dobry jakościowo separator koalescencyjny. Standardowo wykorzystywane są dwa rozwiązania, czyli BSK z osadnikiem wynoszący 100 do 200 razy więcej od przepływu nominalnego, a także TSK z osadnikiem co najmniej o 300 razy większym. Spośród wielu urządzeń zajmujących się odprowadzaniem oraz neutralizacją ścieków, takie separatory zajmują istotne miejsce. Słowo koalescencja wiąże się ze zdolnością substancji znajdujących się w formie drobnych kropli do łączenia w większe formy. Sama zasada działania separatora jest prosta oraz opiera się zarówno na zasadzie grawitacji, jak na różnicy gęstości wody oraz tłuszczu. W separatorze ciężkie osady mają osiąść na dnie, natomiast lżejsze, na przykład olej, wypływają na powierzchnię. Co pewien okres czasu podzieloną w ten sposób zawartość usuwa się i separator napełnia znowu wodą. Samo czyszczenie separatorów może wymagać pewnego doświadczenia. Same separatory można najczęściej spotkać w myjniach samochodowych, w zakładach mechanicznych, na parkingach, w miejscach składowania pojazdów, a także we wszystkich tych miejscach, w których istnieje ryzyko wycieku substancji ropopochodnej i przedostanie się jej do wody. Montaż separatora powinny wziąć także pod uwagę osoby prywatne, które często pracują w swoim garażu.

Dzięki zastosowaniu separatorów możliwe jest zapobiegnięcie skażenia okolicznych wód gruntowych. Zazwyczaj umieszcza się go między powierzchnią, która jest myta, a odpływem kanalizacyjnym. Nowoczesne urządzenia są także wyposażone w blokady, dzięki którym zanieczyszczania nie mogą dostać się do wody kanalizacyjnej. Jednocześnie separatory substancji ropopochodnych powinny być zarówno regularnie oczyszczane, ale także serwisowane. Część modeli alarmuje użytkownika o momencie, kiedy konieczne jest wezwanie specjalistów z firm asenizacyjnych.