You are currently viewing Jak wykonuje się zakuwanie przewodów?

Jak wykonuje się zakuwanie przewodów?

Aby maszyny z napędem hydraulicznym mogły działać prawidłowo, musimy zadbać o właściwy przepływ cieszy roboczej do każdego elementu tego napędu. W przeciwnym wypadku, szczególnie jeżeli dopuścimy do powstawania wycieków, maszyny z tym napędem nie będą się cechowały zbyt dużą wydajnością. Szczególnie ważne jest wiec dbanie o szczelność połączenia pomiędzy przewodem hydraulicznym a źródłem ciśnienia.

Jak zakuwa się przewody hydrauliczne?

profesjonalne zakuwanie węży hydraulicznychWłaściwa praca napędu hydraulicznego jest uzależniona do tego, czy przepływająca przez różne elementy tego napędu ciecz robocza ma warunki zapewniające jej swobodny przepływ. Za to odpowiadają przewody hydrauliczne, które umożliwiają dopływ cieczy w każdy najmniejszy element napędu hydraulicznego. Ze względu na niezmiernie istotną rolę przewodów hydraulicznych należy dbać o ich odpowiednią szczelność, w czym pomóc może profesjonalne zakuwanie węży hydraulicznych. Dzięki temu zabiegowi można zapewnić odpowiednią szczelność przepływu pomiędzy wężem hydraulicznym a danym elementem napędu. Teoretycznie, zakuwanie przewodów hydraulicznych jest czynnością względnie prostą, więc część osób decyduje się na samodzielne wykonanie tego zabiegu. Nie jest to jednak rozwiązanie najlepsze, gdyż nieprawidłowe zakuwanie przewodów może przynieść więcej szkody niż pożytku, zmniejszając jeszcze szczelność węzy zamiast ją zwiększając. Dlatego też w celu wykonania tego zabiegu należy udać się do doświadczonego warsztatu samochodowego. Zakuwanie węzy hydraulicznych zawsze odbywa się według pewnego schematu i dzieli się na kilka niezmiernie istotnych etapów. Najpierw pracownik warsztatu przycina wąż hydrauliczny na odpowiednią długość, która będzie potrzebna do uzyskania połączenia. Kolejny krok to umieszczenie wcześniej przygotowanej i dostoswanej do średnicy węża tulei zaciskowej na końcówce węża. Kolejny krok to umieszczenie węża w specjalnej zakuwarce, czyli dedykowanej prasie do przewodów hydraulicznych. Po ustawieniu najlepszej dla danego przewodu średnicy następuje właściwe zakucie węża hydraulicznego. Obecnie, jest to najlepsza znana metoda na zwiększenie wytrzymałości przewodów hydraulicznych, chronienie ich przed korodowaniem lub powstaniem rozszczelnień pod wpływem zmian ciśnienia przepływu. Dzięki temu zabiegowi, maszyny nie tracą z biegiem czasu swojej wydajności.

Na właściwą prace napędu hydraulicznego wpływ ma prawidłowa praca jego najważniejszych elementów. Zdecydowanie największe znaczenie ma jednak to, aby zapewnić bezproblemowy przepływ cieczy roboczej. Tutaj zaś kluczowa jest właściwa wytrzymałość węży hydraulicznych.