You are currently viewing Leasing operacyjny w firmie

Leasing operacyjny w firmie

 

Leasing to jedna z najprostszych form użytkowania samochodu w firmie, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystała z niego osoba prywatna. Leasing operacyjny to wciąż popularna opcja finansowania zakupu. Chociaż ma swoje zalety, jak i wady, zyskuje coraz to więcej chętnych na korzystanie z niego.

Co to jest leasing operacyjny?

leasing samochodu na firmę katowiceLeasing operacyjny jest jedną z form finansowania, która polega na tym, że instytucja finansowa kupuje samochód wskazany przez klienta, płaci za niego i jest jego właścicielem, a jednocześnie użycza auto swojemu klientowi odpłatnie. Za każdy miesiąc użytkowania wystawia fakturę. Co ciekawe, leasingodawca nie czuje ryzyka z niespłaceniem zobowiązania, gdyż auto jest jego własnością. Klient wpłacił jedynie zwykle wpłacił kapitał początkowy rzędu kilkunastu procent. Tym samym może przyznać preferencyjne warunki. Najczęściej klient finalnie płaci około 104–105 % wartości nowego auta. Gdy leasing dobiegnie końca, klient może wykupić samochód za ustaloną wcześniej kwotę bądź też pozostawić go firmie leasingowej. Auto może przejść w majątek firmy lub w posiadanie prywatne. Zaletą przejęcia auta po leasingu jest niska cena wykupu – zdecydowanie poniżej wartości rynkowej. Z kolei wadą jest to, że przy odsprzedaży takiego pojazdu przedsiębiorca musi zapłacić podatek od dochodu. Jeśli interesuje nas leasing samochodu na firmę Katowice warto pamiętać, że system ten ma również pewne wady. Właścicielem pojazdu jest leasingodawca, zatem to on dyktuje warunki użytkowania auta. Tak więc może on żądać serwisowania jedynie w ASO i wykupienia ubezpieczenia w konkretnej firmie. Klient może zmienić ubezpieczyciela, jednak tylko wtedy, gdy inna firma spełnia warunki firmy leasingowej, a nawet wtedy nie musi zostać zaakceptowane. Poza tym zmiana ubezpieczyciela jest często nieopłacalna. Faktury za obsługę auta są wystawiane na leasingobiorcę, zatem może on odliczyć to od przychodu. To samo dotyczy ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że mimo kradzieży auta lub jego całkowitego zniszczenia, przedsiębiorca nie jest zwolniony z zapłaty wszystkich rat leasingu, chyba że zostaną one w całości pokryte przez ubezpieczenie. Leasingobiorca musi w każdej sytuacji pamiętać, że auto nie jest jego. Zatem musi mieć zgodę na wyjazd zagraniczny, na modyfikacje, np. założenie instalacji gazowej, a także na użyczenie pojazdu osobie innej niż najbliższy członek rodziny.

Leasing operacyjny to bardzo prosta forma, również od strony prawnej. Do dokonania umowy potrzebny jest nam dowód osobisty, zaświadczenie o numerze REGON i NIP, a także wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Leasingodawca może zażądać również wyciągu z książki przychodów i rozchodów. Zatem nie są to wymagania, trudne do spełnienia.