You are currently viewing Metody skutecznego monitorowania sklepu

Metody skutecznego monitorowania sklepu

Monitorowanie dużego obiektu handlowego różniło się ogromnie od pracy na zwykłym osiedlowym sklepie. Przede wszystkim, sama powierzchnia obiektu utrudniała znacznie skuteczną obserwację, i powodowała konieczność używania urządzeń wyższej klasy, obsługiwanych przez większą ilość operatorów. Na ogół tak ciasny plan ochrony wprowadzaliśmy gdy okazywało się, iż wersja budżetowa nie zdaje egzaminu mimo najlepszych starań pracowników ochrony i monitoringu.

System monitorowania dużego obiektu handlowego

monitoring sklepuPodstawą skutecznego systemu monitorowania było zamontowanie przynajmniej jednej kamery tubowej, biegnącej wzdłuż powierzchni całego obiektu. Nie wyobrażaliśmy sobie wcale, by monitoring sklepu mógł działać w jakikolwiek sposób bez takiego urządzenia, które pozwalało na spokojną i dokładną obserwację wybranych osób również w ruchu, dzięki czemu operatorzy mogli wychwycić jak najwięcej szczegółów sytuacji i informacji, które mogli przekazać pracownikom ochrony. Innym rodzajem urządzenia jakie było niezwykle przydatne na tego typu obiektach były kamery obrotowe. Nierzadko zdarzało się, iż układ sklepu powodował powstawanie miejsc osłoniętych od widoku kamer lub, co gorsza, znajdujących się tuż pod kamerami stacjonarnymi, które nie posiadały możliwości obrotu. Obrotowe modele nie dość iż rozwiązywały problem braku możliwości dokładnej obserwacji całego terenu sklepu, to jeszcze miały zdecydowanie większy zasięg i możliwości niż stacjonarne kamery. Do obserwacji obiektu mającego duże natężenie ruchu potrzebny był system monitorowania najwyższej jakości, i często przypominaliśmy o tym kierownictwu, szukającemu oszczędności gdzie tylko się dało. By pracownicy mogli skutecznie wykonywać swoje obowiązki, a operatorzy mieć jak największe pole manewru, potrzebny był dokładny i wyraźny obraz, który dawał pracownikom pewność działania i szybkość reakcji. Najczęściej jednak, kierownictwo sklepów musiało uczyć się na własnych błędach, by w końcu zobaczyć nasz punkt widzenia.

Komunikacja między operatorami monitoringu a pracownikami ochrony na hali sprzedaży była podstawą skutecznego planu ochrony, więc każdy operator monitoringu i pracownik ochrony był wyposażony w krótkofalówki, dzięki którym można było sprawnie przekazywać informacje i uzupełniać się nawzajem. Urządzenia pamięci masowej były kolejnym elementem, na którym nie opłacało się oszczędzać, gdyż często zdarzały się sytuacje gdzie wymagane były nagrania ze zdarzeń sprzed kilku miesięcy. Duża pojemność dysków rejestratora pozwalała na przechowywanie materiału mogącego być potrzebnym w przyszłości.