You are currently viewing Nowoczesne kamery do inspekcji kanalizacji

Nowoczesne kamery do inspekcji kanalizacji

Rynek renowacyjny stale się rozwija, a w ślad za tym rozwojem podążają producenci służącego do inspekcji CCTV rurociągów. Inspekcja ta jest i z pewnością na długo jeszcze pozostanie podstawową metodą diagnostyczną. Dzięki niej właściciele lub zarządcy sieci mogą na bieżąco monitorować stan techniczny przewodów i na takiej podstawie podejmują decyzje dotyczące działań zmierzających do zapewnienia niezawodnego działania systemu wodno – kanalizacyjnego.

Zastosowanie kamery do inspekcji kanalizacji

kamera do inspekcji kanalizacjiMonitoring ma na celu sprawdzenie stanu faktycznego w odniesieniu do konkretnego zastosowania lub oczekiwanych efektów. Monitorowaniu poddaje się nie tylko kanalizację, ale także tysiące elementów w procesach produkcji czy gospodarce. Jednym z nich są instalacje, takie jak systemy kanalizacyjne. Biorąc pod uwagę cel badania, inspekcja ma dostarczyć informacji o tym, jak wygląda wnętrze przewodów kanalizacyjnych i czy nie znajdują się w nich przeszkody lub uszkodzenia. Od szczelności kanałów zależy bezpieczeństwo skupiska miejskiego, a przede wszystkim poziom higieny. Wycieki w nieszczelnych lub zarośniętych przewodach mogą być przyczyną skażenia środowiska naturalnego i zanieczyszczenia wód gruntowych. Kamera do inspekcji kanalizacji pracuje w dość trudnych warunkach. Wewnętrzne środowisko rur jest często korozyjne, a ich ścianki zarośnięte wieloletnimi, twardymi osadami. Głowica kamery narażona jest na uszkodzenia mechaniczne przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu z kanału. Osobny problem stanowią kanały z rurami o małej średnicy lub częstymi zmianami kierunku. Każda kamera musi być wyposażona w oświetlenie przednie i giętki kabel zasilający. Obraz z kamery przekazywany jest za pomocą kabla do odbiornika, gdzie podlega obróbce i wzmocnieniu. W zależności od rozwiązania obraz może być czarno – biały lub kolorowy. W nowoczesnych odbiornikach obraz na monitorze może być dodatkowo opisany pokazując aktualny czas, a także datę oraz dystans pokonany przez kamerę. Ten ostatni parametr pozwala w przybliżeniu określić lokalizację obserwowanego obiektu. Do określenia dokładnego położenia potrzebny nam będzie transmiter.

Nowoczesne metody są często stosowane w hydraulice. Monitoring kanalizacji polega na ocenie stanu instalacji i namierzeniu ewentualnych uszkodzeń. Taki typ inspekcji kanalizacyjnej ma ogromne znaczenie przy ocenie i analizie wszelkich niedoskonałości związanych z obecnością ciał obcych oraz ze złym montażem sieci kanalizacyjnej. Inspekcja z użyciem kamery pozwala udokumentować przebieg trasy rurociągów i ułożenie kanału.