Nowy wymiar budownictwa z zastosowaniem automatyki

 

Wydaje się, że w ostatnich latach definicja budownictwa przestała być ograniczona sztywnymi ramami projektowymi- nowa aranżacje architektoniczne zaskakują nie tylko formą wizualną, ale również stopniem zaawansowania nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale również technologicznym. Za sprawą wdrożenia do branży architektonicznej algorytmów sterujących, możliwe jest osiąganie coraz to nowych wymiarów obszarów działania- co za tym idzie wkraczamy w zupełnie nowy wymiar inteligentnego budownictwa ściśle związanego ze współpracą na linii gospodarka- człowiek- środowisko.

XXI wiek epoką automatyzacji w projektach architektonicznych

automatyka budowlanaKto by pomyślał, że przez ostatnie 20 lat będziemy świadkami tak imponującego skoku technologicznego, określanego jako koncepcja Inteligent Smart Biulding? Rozwój automatyki czy sztucznej inteligencji, która będzie zdolna do kreowania logicznych rozwiązań z uwzględnieniem szeregu parametrów, a jednocześnie wykazująca się pewnego rodzaju kreatywnością do niedawna zdawała nam się być tak nierealna, jak kiedyś podróże na księżyc. Tak jak kiedyś pierwszy człowiek w kosmosie- tak samo dziś imponuje nam zaskakujący rozwój nowych technologii, który umożliwia nam sterowanie wieloma procesami w obrębie już nie tylko budynków o przeznaczeniu handlowo usługowym lub specjalistycznym, ale również w naszych domach. Niskoemisyjny, inteligentny system infrastruktury oraz gospodarki w połączeniu z perfekcyjną korelacją w zakresie wykorzystania jak również współpracy ze środowiskiem naturalnym tchnął w naukowców ideę stworzenia strategii bazującej na wszystkich ww. czynnikach. Umożliwiło to wdrożenie rozwiązań z zakresu specjalizacji takiej jak automatyka budowlana, do której obszarów działania możemy zaliczyć m. in. sterowanie jak również koordynację procesów takich jak systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, inteligentne sterowanie procesami odpowiadającymi za sprawność działania instalacji grzewczej oraz algorytmów oświetleniowych z wykorzystaniem takich urządzeń jak np. cyfrowe programatory astronomiczne, popularnie określane “zmierzchówkami”.

Dzięki nim mamy możliwość zaprogramowania takich systemów jak harmonogram ogrzewania na najbliższy tydzień z uwzględnieniem rozmaitych funkcji jak również inteligentnych rozwiązań warunkowanych przez zaprogramowane na zewnątrz elementy instalacji umożliwiające samodzielną modernizację harmonogramu poprzez komputer sterujący czy np. dostosowanie czasu lub natężenia oświetlenia adekwatnie do godziny oraz naszego dobowego rytmu zapotrzebowania na energię. Dzięki tym zautomatyzowanym rozwiązaniom zyskujemy możliwość generowania oszczędności w budżecie domowym z uwzględnieniem jednoczesnego zapotrzebowania na energię niezbędną do eksploatacji budynku.