You are currently viewing Określenie stanu maszyn dzięki badaniom nieniszczącym

Określenie stanu maszyn dzięki badaniom nieniszczącym

Należy prowadzić diagnostykę maszyn, aby zapewnić ciągłość jej działania. Badania nieniszczące są bardzo ważne w przedsiębiorstwach wykorzystujących różnego rodzaju maszyny. Badanie te oceniają stan elementów maszyn i pozwalają uniknąć awarii takiej maszyny. Zdiagnozowanie problemu zawczasu nie narazi przedsiębiorstwa na opóźnienia w produkcji i starty pieniężne.

Rodzaje badań nieniszczących maszyn

bezpieczne badania nieniszcząceKażde przedsiębiorstwo wykorzystujące maszyny musi cyklicznie przeprowadzać takie badania diagnostyczne. Bezpieczne badania nieniszczące nie wpływają w żaden sposób negatywnie na pracę maszyny, a pozwalają w porę wykryć problemy, które mogą prowadzić do poważnych usterek. Jednym z badań nieniszczących jest badanie penetracyjne, które polega na sprawnym wykryciu pęknięć czy odgięć, za sprawą specjalnej substancji. Substancję zwaną penetratem wpuszcza się na powierzchnię badanego elementu, po usunięciu nadmiaru i osuszeniu badanej powierzchni, następuje aplikacja wywoływacza, który pobiera z powrotem substancję. Dzięki temu widać, w którym miejscu znajdują się pęknięcia czy wygięcia materiału. Substancja jest w kolorze czerwonym, co zapewnia precyzyjne określenie wad. Tego rodzaju badanie wykonuje się na elementach ze stali, miedzi, mosiądzu czy z ceramiki. Badanie to jest niezwykle skuteczne, a przy tym proste i szybkie. Kolejnym skutecznym badaniem jest badanie za pomocą ultradźwięków. Za pomocą fal ultradźwiękowych, które są w obiekcie można precyzyjnie określić obecność usterki. Wysoka skuteczność badania pozwala wykryć różnego rodzaju rozwarstwienia, pęknięcia czy nieszczelności. Bardzo często wykorzystuje się je do badań szyn kolejowych. Kolejną z metod jest metoda radiograficzna, która polega na zastosowaniu promieni rentgenowskich. Następnie dokonuje się analizy prześwietlonego obiektu w poszukiwaniu usterek w spawach czy w zgrzewach. Badaniami nieniszczącymi zajmują się specjalne firmy. W zależności od wybranego rodzaju badania, specjaliści wykonują je na miejscu lub wysyłane zostają próbki do laboratorium. Firmy oferują również ekspertyzy techniczne na życzenie klientów.

Wysoce skuteczne badania nieniszczące pozwalają na precyzyjne odnalezienie przerwania ciągłości materiału w maszynie, pokazują różnego rodzaju odchyły od normy w ich budowie. Działanie te mają na celu wczesne wykrycie niedociągnięć, przez które mogłaby wystąpić poważna awaria maszyny. Awarie maszyny mogą zatrzymać np. całe linie produkcyjne, co wiąże się z ogromnymi stratami dla przedsiębiorstwa.