You are currently viewing Oświetlenie uliczne LED w koncepcji smart city

Oświetlenie uliczne LED w koncepcji smart city

Rozwój technologiczny idzie z duchem czasu, co bezpośrednio wiąże się z każdą dziedziną naszego życia. Alternatywne i odnawialne źródła energii oraz trend na tworzenie ekologicznych rozwiązań sprawiły, że dotknęło to również branży budowlanej i architektonicznej. Z myślą o ochronie środowiska powstała koncepcja samowystarczalnego budownictwa pasywnego w połączeniu z ideą inteligentnego budynku.

Nowoczesne systemy opraw ulicznych LED w budownictwie

oprawa uliczna ledMyślą przewodnią koncepcji w budownictwie pasywnym było stworzenie takich projektów budowlanych, które dążyłyby przede wszystkim do zminimalizowania energii niezbędnej do zużycia w trakcie eksploatacji w sposób ekologiczny, nowoczesny oszczędny i efektywny. Ideologia tzw. smart building oscyluje przede wszystkim wokół systemów zarządzania energią oraz ogrzewaniem a także oświetleniem w oparciu o zastosowanie niezwykle oszczędnej technologii LED, która umożliwia jednoczesną integrację systemów oświetleniowych poprzez ich kontrolę i możliwość sterowania. Ponadto umożliwia ona jednoczesną korelację pomiędzy oświetleniem dziennym a elektrycznym z uwzględnieniem kontroli poziomu natężenia i barwy światła. Koncepcja smart building odnajduje również swoje zastosowanie w zakresie projektowania inteligentnych sieci elektro- energetycznych, transportu i komunikacji a także systemów pomiarowych. Całokształt ideologii dąży do tzw. idei zrównoważonego rozwoju, czyli smart city, gdzie możliwe będzie wdrożenie takich rozwiązań jak oprawa uliczna led, dzięki czemu możliwości techniczne budynków uwarunkowane od wewnętrznych i zewnętrznych czynników pozwolą na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom. Dynamicznie rozwijające się nowoczesne systemy oświetleniowe z zastosowaniem technologii LED są ultrawydajne, a w ich koncepcję wpisuje się inicjatywa „samouczących się” technologii. Stanowi to nieodzowny synonim szeroko pojętego rozwoju technologicznego, który umożliwiałby kreowanie coraz to nowych rozwiązań na rynku a co za tym idzie- zminimalizowanie zużycia zasobów energii niezbędnych w procesie eksploatacji budynków mieszkalnych oraz handlowo- usługowych.

Koncepcja budownictwa pasywnego przy współudziale z ideologią smart city i zastosowaniem nowoczesnych systemów sterowania energią poprzez wykorzystywanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych, takich jak sensory inteligentne czy okablowanie strukturalne pozwoli na osiągnięcie wysokiego poziomu automatyzacji oraz estetyki architektonicznej, co ma wpływ na polepszenie jakości życia mieszkańców.