You are currently viewing Podejście do ubezpieczeń samochodów w Szczecinie

Podejście do ubezpieczeń samochodów w Szczecinie

Niezależnie od tego, czy mieszkamy w dużej aglomeracji miejskiej w zachodniej części naszego kraju, czy w niewielkiej wiosce na wschodzie nie ma wielkiej różnicy w tym, jakie produkty ubezpieczeniowe cieszą się największym zainteresowaniem. Oczywiście poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, z których najważniejsze jest OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i które muszą być wykupione przez określone osoby, do najbardziej popularnych należą ubezpieczenia mieszkań, domów i podróży zagranicznych.

Różne oczekiwania od zawartej polisy 

ubezpieczenie samochodu w SzczecinieChociaż to, jakie ubezpieczenie kupują Polacy pokrywa się ze sobą niezależnie od lokalizacji, to to jaki zakres ubezpieczenia jest wybierany jest już zdecydowanie zróżnicowany. Standardowe ubezpieczenie samochodu w Szczecinie nie będzie bowiem ograniczało się tylko do zawarcia obowiązkowej polisy OC, ale najprawdopodobniej zostanie też rozszerzone o dobrowolne ubezpieczenie autocasco i to nie w najwęższym wariancie. Niemal zawsze wykupowane jest też dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy lub pasażera, dzięki czemu posiadacz samochodu może zwykle liczyć na zniżkę za wykupienie całego pakietu. Akurat Szczecin, jako miasto zlokalizowane tuż przy granicy z Niemcami charakteryzuje się też bardzo dużym odsetkiem wykupowanych polis assistance komunikacyjnego, dzięki czemu kierowcy mogą liczyć na pomoc drogową niezależnie od tego, czy awaria ich samochodu lub inne zdarzenie drogowe będzie miało miejsce na terenie naszego kraju, czy już poza jego granicami. Zakres ochrony, na jaki decyduje się posiadacz samochodu jest odzwierciedleniem jego świadomości ubezpieczeniowej i tego, czy traktuje ubezpieczenie jako faktyczną formę zabezpieczenia się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń czy przykry obowiązek. W dużych miastach świadomość ubezpieczeniowa Polaków jest statystycznie większa, dlatego ich mieszkańcy rozszerzony zakres ubezpieczenia wybierają także w przypadku polis dotyczących ubezpieczenia ich nieruchomości i kosztów leczenia podczas zagranicznych podróży.

Z roku na rok świadomość zalet płynących z zawarcia optymalnej, a nie najtańszej polisy ubezpieczeniowej jest wśród naszych rodaków coraz większa. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce już od kilku lat należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się w całej Europie, o czym świadczy choćby fakt, że Polacy coraz częściej decydują się też na zakup polis, które jeszcze kilka lat temu uznawane były za całkowicie niszowe. Nie zmienia to jednak faktu, że to ubezpieczenia komunikacyjne nadal są najbardziej popularne.