You are currently viewing Potrzeba izolacji piwnicy

Potrzeba izolacji piwnicy

Podwyższona ogólna wilgotność środowiska, zwłaszcza w obrębie gruntu stanowi zagrożenie dla naszych domów. Wilgoć może wnikać w ściany i rozchodzić się po nich. Stanowi wówczas zagrożenie dla naszego zdrowia lub nawet życia. Ważne jest aby korzystać z hydroizolacji, aby wilgoć nie przedostawała się do konstrukcji budynków. Szczególnie istotna jest hydroizolacja piwnicy ze względu na fakt, że znajduje się ona całkowicie lub przynajmniej częściowo poniżej poziomu gruntu.

Skuteczność izolacji piwnicy

szybka izolacja piwnicyDuża wilgotność środowiska powoduje powstawanie przemokniętych stref w obrębie murów. Wilgoć w ścianach jest czymś, co bardzo trudno jest usunąć, ze względu na to że woda wiąże się z minerałami, które są zawarte w cemencie ściany. Wilgoć jest nieprzyjemnie wyglądającym zjawiskiem. Na wilgotnych plamach ściennych pojawia się pleśń. Wilgoć rozchodzi się po ścianie niezauważalnie, ale stosunkowo szybko, dlatego ważne jest, aby jak najszybciej się przed nią uchronić. Największe zagrożenie w tej kwestii płynie dla piwnicy, która znajduje się w dużej mierze poniżej poziomu gruntu, przez co jest szczególnie narażona na powstawanie ognisk wilgoci w obrębie ścian. Warto w takich wypadkach założyć odpowiednią hydroizolację z materiałów, które są bardzo szczelne oraz mają działanie odpychające cząsteczki wody. Założenie hydroizolacji nie absorbuje aż tak wiele czasu, dlatego warto odrobinę go poświęcić, aby dom był w lepszej kondycji. Szybka izolacja piwnicy pozwala uchronić cały budynek przed szkodliwym działaniem wilgoci. Wilgotne mury także mają osłabioną strukturę. Osłabienie więc wytrzymałości murów piwnicy może grozić nawet zawaleniem domu ze względu na to, że to na piwnicy opiera się cała konstrukcja domu. Piwnica jest podstawą budynku, dlatego wilgoć w jej ścianach stanowi poważne zagrożenie osuwaniem się całej konstrukcji poprzez rozchodzenie się struktur ściany. Struktury te nie są już tak stabilne, kiedy wystąpi wilgoć, ponieważ cząsteczki wody wiążą się z cząsteczkami cementu oraz wapna, z których zbudowane są ściany.

Wilgoć może wnikać do murów naszych domów. Stosunkowo bardzo szybko się rozprzestrzenia w ich obrębie. Z tego może płynąć zagrożenie dla naszego życia, zwłaszcza kiedy przez wilgoć osłabione są mury piwnicy, która naturalnie znajduje się pod podstawą domu, wówczas może dochodzić nawet do burzenia domu. Może się tak dziać, ponieważ piwnica z racji położenia podtrzymuje cały ciężar domu. Warto więc zastosować izolację piwnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa.