Powody emigracji zarobkowej Mołdawian

Od początku lat 90 XX wieku Mołdawianie emigrują zarobkowo do różnych europejskich krajów. Na chwilę obecną, korzystne uwarunkowania wizowe związane z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1082 sprawiają, że głównym kierunkiem emigracji zarobkowej Mołdawian stała się Unia Europejska, dopiero na dalszym miejscu Mołdawianie emigrują do Rosji i na Ukrainę. Korzystają na tym polskie firmy, które stopniowo, również z mołdawską pomocą, uzupełniają luki z strukturze swojego zatrudnienia.

Kilka przyczyn emigracji pracowników w Mołdawii

pracownicy z mołdawiiZ kraju byłego ZSRR – Mołdawii – emigruje się z kilku przyczyn: jedną z nich jest starzenie się społeczeństwa Mołdawii. Wg danych statystycznych udostępnianych przez Mołdawski Instytut Statystyczny jedynie trochę ponad 1,1 miliona Mołdawian jest aktywnych zawodowo. Stanowi to jedynie 30% całości społeczeństwa Mołdawii. Dla porównania, wskaźnik ten w Polsce wynosi 42%, a również uznaje się, że borykamy się z problemami demograficznymi i z bardzo dużą emigracją zarobkową. Według statystyk, aż 13,7% ludności Mołdawii to osoby powyżej 60 roku życia. Międzynarodowa definicja starości demograficznej mówi o 12%, jako o liczbie, przy której możemy mówić o tzw. starości demograficznej. Pracownicy z Mołdawii nie widzą dla siebie przyszłości w takim społeczeństwie. Po drugie, w ostatnich latach kryzys ekonomiczny dotknął Rosję, głównego pracodawcę Mołdawian, w wyniku czego do Mołdawii wróciły dziesiątki tysięcy osób. Tutaj powstaje szansa dla Polski. Mołdawianie słyną z wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej i przemysłu drzewnego. Niechęć młodych mieszkańców Mołdawii do pracy w swojej ojczyźnie może doprowadzić do przyjazdu do Polski i pracy jako niewykwalifikowani pracownicy produkcyjni i pracownicy pomocniczy w branży automotive i w budowlance. Przeciętne wynagrodzenie w Mołdawii wynosi około 7500 lei, czyli około 1600 złotych. W Polsce na takim poziomie jest obecnie minimalne wynagrodzenie, zatem również aspekt finansowy skłania pracowników z Mołdawii do przyjazdu do Polski.

Ani pracownicy z Mołdawii, ani pracownicy z Gruzji nie mają szans na zastąpienia pracowników z Ukrainy, w razie gdyby spełniły się scenariusze o ich wyjeździe: w pierwszej opcji do krajów zachodniej Europy, a w drugiej powrotu na Ukrainę. Jednak obydwie nacje mają szanse wypełnić ważną lukę na polskim rynku pracy związaną z niedoborem wykwalifikowanych pracowników zwłaszcza w branży budowlanej – niezwykle istotnej z gospodarczego punktu widzenia, zwłaszcza z punktu widzenia momentu, w którym znajduje się Polska – boomu deweloperskiego.