You are currently viewing Przewóz odpadów przez granicę

Przewóz odpadów przez granicę

Spoglądając na otaczającą nas przyrodę widzimy zniszczenia do jakich doprowadziła gospodarka człowieka. Z naszego otoczenia powoli znikają unikatowe gatunki roślin oraz zwierząt. Dzieje się tak za sprawą emitowanego w powietrze smogu i zanieczyszczeń oraz ogromnych wysypisk śmieci, na których możemy spotkać różnego rodzaju odpady. Nadszedł czas zmierzenia się z tym problemem jednocząc siły osób chętnych do tego. 

Dokumenty niezbędne do transportu odpadów

legalny transport odpadów - zezwolenieProblem składowania oraz przetwarzania śmieci dotyczy nas wszystkich. Nie jest to tylko odosobniona sprawa jednego kraju, ale sytuacja budząca niepokój wśród władz większości państw. Dlatego zjednoczyły się one w walce z zanieczyszczeniem środowiska. Wynikiem tego jest ustawa z dnia 29.06.2007 r. dotycząca międzynarodowego transportu odpadów.  Wprowadzając ją poszczególne kraje mogą się wzajemnie wspierać w procesie składowania oraz odzysku odpadów. Jednak aby mógł odbyć się legalny transport odpadów – zezwolenie musi wydać Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Polsce lub jego odpowiednik w innym kraju. Instytucja ta odpowiada za przywóz odpadów na teren kraju, wywóz ich z kraju oraz tranzyt przez kraj. Wszystko musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zarówno ochrony środowiska jak i bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Transport może odbywać się tylko odpowiednio do tego przygotowanym samochodem lub innym środkiem lokomocji takim jak pociąg czy statek wodny. Osoba za niego odpowiadająca również musi posiadać stosowne przygotowanie. Chodzi tutaj o przygotowanie pod względem merytorycznym oraz doświadczenie. Odpady na granicy traktowane są tak samo jak inne towary dlatego powinny być odpowiednio zabezpieczone. Klasyfikowane są według ustalonego porządku, lista zielona to odpady inne niż niebezpieczne. Lista bursztynowa wskazuje odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne. Mamy jeszcze odpady niesklasyfikowane, czyli mieszaninę rożnych odpadów, takich których nie znajdziemy ani na liście zielonej a ni na bursztynowej.

Transport odpadów polega na przemieszczeniu ich z miejsca zebrania do miejsca przetworzenia. Może odbywać się drogą samochodową, kolejową lub wodną. Pojazd musi spełniać określone warunki, natomiast stosowne zezwolenie wydawane jest na okres dziesięciu lat. Osoba zlecająca zawsze musi wskazać odbiorcę, w momencie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji zobowiązana jest do przyjęcia ładunku z powrotem. Kontakt do firm transportowych znajdziemy za pomocą przeglądarki internetowej.