You are currently viewing Przeznaczenie gaśnic proszkowych

Przeznaczenie gaśnic proszkowych

Istnieją różne rodzaje gaśnic, z których można korzystać podczas gaszenia pożaru, a rodzaj, jakiego należy użyć, zależy od rodzaju pożaru. Istnieją cztery powszechne rodzaje klasyfikacji przeciwpożarowych wymienionych na gaśnicach, aby pomóc lepiej zrozumieć, z której należy skorzystać. Typy te mają również wartości liczbowe, służące jako wskaźnik ilości ognia. Na przykład, im wyższa wartość liczbowa, tym więcej mocy gaśniczej. Wybór jednej z czterech typów gaśnic będzie zależał od sytuacji.

Zastosowanie gaśnic proszkowych

gaśnice proszkowe 4 kgW przypadku pożarów klasy A (ciało stałe), B (ciecz) i C (gaz), do użytku na zewnątrz, można zastosować gaśnicę uniwersalną jaką jest gaśnica proszkowa z oznaczeniem ABC. Może być stosowana do pożarów z udziałem ciał stałych organicznych, płynów, takich jak tłuszcze, oleje, farby, benzyna itp. Gaśnice proszkowe 4 kg mogą być również stosowane w przypadku pożarów gazu. Są bezpieczne dla sprzętu elektrycznego pod napięciem, chociaż środek gaśniczy nie przenika łatwo w przestrzeń w sprzęcie i ogień może pojawić się ponownie. Nie należy stosować gaśnic tego typu do pożarów domowych. Jeśli w budynkach stosowane są gaśnice proszkowe istnieje niebezpieczeństwo inhalacji. Z tego powodu oraz ze względu na możliwość pogorszenia widzenia przez proszek, gaśnice te nie są już zalecane do stosowania w zamkniętych przestrzeniach. Podobnie jak prawie wszystkie środki gaśnicze proszek działa jak balast cieplny, powodując, że płomienie są zbyt chłodne, aby mogły zachodzić reakcje chemiczne. Niektóre proszki zapewniają również niewielkie chemiczne hamowanie, chociaż efekt ten jest stosunkowo słaby. Proszki te zapewniają zatem szybkie wybijanie frontów płomienia, ale mogą nie powstrzymywać ognia. Gaśnice proszkowe zawierające proszki specjalne to specjalistyczne gaśnice proszkowe przeznaczone do zwalczania pożarów metali łatwopalnych, takich jak lit, magnez, sód lub aluminium w postaci wiórów lub proszku. Istnieją trzy specjalne proszki na bazie grafitu, miedzi i chlorku sodu. Gaśnice umożliwiają użytkownikowi zwalczanie pożarów w bezpiecznej odległości. Aplikator o niskiej prędkości zmniejsza energię strumienia, pozwalając, aby proszek delikatnie stłumił powierzchnię płonącego materiału, unikając w ten sposób rozproszenia cząstek o wysokiej temperaturze i stymulując tworzenie się skorupy.

Metoda stosowania jest zupełnie inna niż standardowa gaśnica i wymagane jest przeszkolenie użytkownika. Gaśnice tego typu nie nadają się do stosowania w pożarach elektrycznych pod napięciem. Ich działanie polega na utworzeniu skorupy, która izoluje metal, aby uniemożliwić dostęp do innych materiałów łatwopalnych w pobliżu i tłumić ogień, aby zapobiec reakcji tlenu z atmosfery z metalem.