You are currently viewing Skuteczne leczenie alkoholizmu

Skuteczne leczenie alkoholizmu

Większość osób, swój pierwszy kontakt z alkoholem ma już w szkole średniej, czyli w wielu nastu lat. Najczęściej robimy ten krok pod wpływem nacisku towarzystwa lub z chęci spróbowania, czegoś co piją dorośli. Bywa i tak, że w domu alkohol jest nadużywany przez członków rodziny i wyrastamy w takim środowisku, więc z góry jesteśmy narażeni na częsty kontakt z nim. Ponieważ alkohol silnie uzależnia, to też dlatego niesie ze sobą tyle ludzkich tragedii.

Gdzie wyleczyć się z alkoholizmu?

leczenie z alkoholizmuW rodzinach, gdzie alkohol był nadużywany w domu, dzieci mają większe skłonności po popadania w uzależnienia, ponieważ wyrosły w takich relacjach i nie znają normalnego wzoru rodziny. Picie jednego piwa, przy ważnych uroczystościach kilka razy w roku, nie czyni nikogo alkoholikiem, ale spożywanie go systematycznie w każdym tygodniu, może prowadzić do silnego uzależnienia. Kiedy osoba spożywająca alkohol nie potrafi powiedzieć – stop w trakcie jego spożywania, to najczęściej jest już mocno uzależniona i konieczna jest pomoc specjalisty. Jednak żeby leczenie z alkoholizmu było skuteczne, musi tego chcieć sam zainteresowany, gdyż posyłanie go na przymusowy odwyk, może odnieść odwrotny skutek. W Polsce mamy dostępne dwa rodzaje stosowanych technik leczenia. Jedno jest otwarte, czyli alkoholik sam przychodzi do określonego ośrodka w wyznaczonym terminie lub leczenie zamknięte, kiedy pacjenci są zamykani na czas stosowania terapii. W obu przypadkach osoba uczestnicząca w leczeniu, musi być trzeźwa, co jest sporym wyzwaniem dla wielu osób, które od wielu lat nadużywają alkoholu. Im dłużej ktoś jest uzależniony, tym trudniej mu zerwać z nałogiem, ale zawsze szanse na wyleczenie są, gdyż problem tkwi przede wszystkim w mózgu. W trakcie leczenia, alkoholicy uczestniczą w grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologami, czy osobami, którym udało się zerwać z nałogiem i są teraz przykładem na to, że jest to możliwe. Początki leczenia nie są proste, gdyż na brak alkoholu reaguje całe ciało, wszelkimi nieprzyjemnymi objawami.

Większość alkoholików nie zdaje sobie sprawy ze swojego uzależnienia, ponieważ w ich rozumieniu, oni zawsze są trzewi. Niekiedy bywa tak, że dopiero zalezienie się na dnie, powoduje, że osoba uzależniona zdaje sobie sprawę z sytuacji w jakiej się znalazła. Niektórzy podnoszą się ze zgliszczy i walczą o siebie, ale są też tacy, którzy pogrążają się jeszcze bardziej. W uzależnieniu alkoholika, biorą też udział jego najbliżsi, którzy każdego dnia są świadkami upadku tejże osoby.