You are currently viewing Sposób działania gruntowych wymienników ciepła

Sposób działania gruntowych wymienników ciepła

Pod podjęciem gruntowych wymienników ciepła kryje się energooszczędne urządzenie, które pozwala na rozszerzenie systemu rekuperacji. Należy rozważyć jego instalację ze względu na fakt, że niesie ze sobą wiele zalet. Pozwala na wykorzystywane zgromadzonej w ziemi energii oraz wstępnie opracowuje wchodzące do rekuperatora powietrze, dzięki czemu zwiększa energetyczny zysk systemów rekuperacji. Czym właściwie jest gruntowy wymiennik ciepła oraz jak działa w sposób szczegółowy?

Czym jest gruntowy wymiennik ciepła?

wymienniki ciepła gruntoweWymiennik gruntowy jest to urządzenie, które wspomaga system wentylacji mechanicznej w budynku, a jego zadaniem jest podniesienie albo obniżenie temperatury powietrza doprowadzanego do wnętrza. Ma on więc zwiększać efektywność energetyczną systemu rekuperacji. Warto zamontować wymienniki ciepła gruntowe. Zapobiegają bowiem powstawaniu różnic temperatur w przypadku procesu wentylowania budynku, przez co podnosi się komfort cieplny w pomieszczeniach. Oprócz tego chronią przed stratą energii, ponieważ wychłodzenie powietrza w domu powoduje potrzebę jego ogrzewania. W zależności od rodzaju wymiany ciepła można wyróżnić odmienne typy gruntowego wymiennika ciepła. Pierwszy rodzaj to wymiennik rurowy, inaczej nazywany przeponowym. Jest on stosowany w przypadku niewielkich instalacji wentylacyjnych. Strumień powietrza jest zazwyczaj rozdzielony na kolka rurociągów, które następnie ponownie łączą się na samym końcu wymiennika. Ma to na celu zwiększenie powierzchni wymiany ciepła. Kolejny rodzaj to wymiennik płytowy, inaczej nazywany bezprzeponowym. Płyny z tworzywa sztucznego, które są ułożone w rzędach, tworzą przestrzeń do bezpośredniej wymiany ciepła pomiędzy przepływającym powietrzem oraz podłożem. Trzeci rodzaj stanowią wymienniki żwirowe, również bezprzeponowe, które mają bezpośredni kontakt ze żwirem czy kruszywem o znacznej granulacji. Medium, które odpowiada za transportowanie energii w przypadku gruntowego wymiennika ciepła, może być powietrze albo glikol polietylenowy.

Obecnie gruntowy wymiennik ciepła spełnia dwie ważne funkcje, czyli podgrzanie wstępne zimnego powietrza w zimie oraz schłodzenie go w lecie. W przypadku, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej poziomu zera stopni Celsjusza, zimne powietrze przepływające przez gruntowy wymiennik ciepła jest podgrzewane zanim trafi do rekuperatora. Dzięki temu powietrze wpadające do wnętrza domu może mieć temperaturę podobną, jaka panuje w środku. Dodatkowo powietrze to jest nawilżane, co także jest istotne.