System rozliczania kierowcy

Każdy pracownik zatrudniony w firmie spedycyjnej, jak również wykonujący czynności polegające na prowadzeniu pojazdu ciężarowego, bezwzględnie musi posiadać kartę kierowcy, która zostaje wykorzystywana celem rejestracji elektronicznej przebytej trasy, prędkości pojazdu z jaką porusza się kierowca, jak również czasu pracy, jazdy oraz postoju na parkingu. Dzięki tego rodzaju systemom, pracodawcy są w stanie dokonać odczytu pełnej dokumentacji przeprowadzonej podczas trasy.

Rozliczanie czasu pracy kierowcy

itd czas pracy kierowcyPo zapoznaniu się z pełną dokumentacją przebiegu trasy, pracodawca może określić, ile zobowiązany jest wypłacić pracownikowi wynagrodzenia, wszystko to za sprawą pełnego rejestru przebytych kilometrów, jak również czasu, który kierowca przepracował w ciągu miesiąca. Dzięki systemom, takim jak tachograf, rejestracja przebiegu trasy odbywa się praktycznie w sposób automatyczny, dzięki czemu kierowca nie jest zmuszony do wykonywania czynności przeprowadzania dokumentacji samodzielnie. Inspekcja itd czas pracy kierowcy nadzoruje przy każdej kontroli drogowej, na granicach państw, jak również przy parkingach, gdzie kierowca zobowiązany jest przekazać swoją kartę kierowcy funkcjonariuszowi inspekcji transportu drogowego celem sprawdzenia, czy kierowca trzyma się określonych norm, jak również czy nie przekracza dozwolonego czasu pracy. Aby więc zapewnić pełną funkcjonalność systemów takich jak tachografy rejestrujące czas pracy kierowcy, powinny one być zawsze legalizowane, oraz na bieżąco poddawane czynnościom serwisowym. Warto także regularnie dokonywać przeglądów tachografów, aby mieć całkowitą pewność, iż system ten rejestruje czas pracy w sposób adekwatny oraz zgodny z prawdą. Kierowca posiadający uprawnienia kierowania pojazdem ciężarowym, doskonale zdaje sobie sprawę z konsekwencji przekroczenia czasu pracy, oraz czasu pozwalającego na nieprzerywalną jazdę, dlatego też aby nie łamać przepisów ruchu drogowego, kierowca powinien zatrzymać się oraz odpocząć po czterogodzinnej jeździe.

Funkcjonariusz głównego inspektoratu transportu drogowego, podczas kontroli pojazdu ciężarowego, dokonuje sprawdzenia rejestru zapisu z karty kierowcy, umieszczonej w tachografie, jak również przegląda zapis z poprzednich dni, gdzie widnieje dokładny zapis przepracowanych przez kierowcę godzin, ilość pokonanych kilometrów, a nawet prędkość z jaką poruszał się kierowca po drogach krajowych oraz międzynarodowych. Podczas kontroli wykrywane są wszelkie nieprawidłowości, w czym pomaga zapis tachografu.