Szkoły nauki jazdy

Każdy przyszły kierowca musi odbyć obowiązkowy kurs na prawo jazdy, na którym zdobędzie wszystkie niezbędne umiejętności pozwalające na swobodne i pewne poruszanie się po drogach. Od umiejętności kierowców zależy bezpieczeństwo jego uczestników, dlatego istotne jest dobre przygotowanie w trakcie nauki i co najważniejsze, przestrzeganie zasad kodeksu ruchu drogowego. Na kurs może uczęszczać każdy, ale nie każdy zda egzamin.

Poziom nauczania w szkołach jazdy

szkoła jazdy w ToruniuRozpoczynając przygodę z kierowanie samochodem, udajemy się na kurs do pobliskiej szkoły nauki jazdy. Wyszkoleni instruktorzy przekazują całą swoją wiedzę swoim podopiecznym w trakcie trzydziestu godzin kursu. Po jego odbyciu można się udać na państwowy egzamin. Dobra szkoła jazdy w Toruniu organizuje szkolenia każdego dnia, gdyż jest bardzo duże chętnych. Prawo jazdy można zacząć robić chwile przed osiemnastymi urodzinami, aby po ich skończeniu można było przystąpić do egzaminu. W każdej szkole poziom nauczania powinien być identyczny, bo zdobywamy te same umiejętności w jednakowy sposób. Kurs jazdy rozpoczyna się odbyciem paru godzin na zdobywaniu niezbędnej teorii, czyli przyswojeniu sobie informacji z zakresu kodeksu ruchu drogowego. Po zakończeniu tej części kursu następuje jego praktyczna część, czyli jazda samochodem z instruktorem. Podczas godzin spędzonych za kółkiem uczymy się płynnej jazdy i koniecznych manewrów, które będziemy wykorzystywać w codziennym prowadzeniu samochodu. Najpierw odbywamy lekcje na placu manewrowym gdzie instruktor pokazuje nam jak wykonać prawidłowo jazdę po łuku, kopertę i jazdę po ósemce. Gdy przyswoimy sobie te umiejętności, to wyruszamy na miasto w celu dalszego szlifowania manewrów. Jeżdżąc po ulicach nabędziemy koniecznej pewności siebie za kierownicą i obędziemy się z samochodem. Płynne poruszanie się samochodem wymaga nabycia doświadczenia, które zdobędziemy w trakcie kursu, a potem będziemy je poszerzać jeżdżąc autem do pracy, czy na zakupy. Po zakończonym kursie, instruktor musi nas dopuścić do egzaminu na podstawie poziomu wyuczonych umiejętności.

Długość kursu nauki jazdy może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, gdyż wszystko zależy od naszej dyspozycyjności. Najczęściej egzamin jest wyznaczony z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, więc mamy czas na naukę teorii niezbędnej do egzaminu, oraz na ewentualne dodatkowe godziny jazd. Część teoretyczna odbywa się na komputerach, gdzie musimy odpowiedzieć na około dwadzieścia pytań testowych. Po ich zaliczeniu możemy przystąpić do części praktycznej.