You are currently viewing Współczesne prawo rodzinne

Współczesne prawo rodzinne

Rosnącą popularnością usługą z zakresu usług adwokackich jest świadczenie porad z prawa rodzinnego. Wiąże się to z kilkoma tendencjami o znaczeniu socjologicznym: związki małżeńskie w dzisiejszych czasach (w sensie ogólnym) są mniej trwałe niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, globalizacja wpłynęła na możliwość życia w sensie zawodowym w jednym miejscu i posiadania rodziny w innym miejscu na świecie, co sprzyja rozwojowi problemów związanych z utrzymaniem relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny.

Geneza prawa rodzinnego

Adwokaci od prawa rodzinnego z WrocławiaRozwój teorii praw człowieka ma swoje bezpośrednie przełożenie na rozwój innych nauk o prawie i w konsekwencji na prawodawstwo w Polsce i na świecie. Wieki temu, ograniczone prawa posiadały kobiety i dzieci. Teraz, możemy się spotkać z całą gałęzią praw dziecka, praw równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Teoria praw człowieka dynamicznie ewoluuje, w związku z czym prawo rodzinne, tak ściśle sprzężone z prawami dziecka, kobiety i mężczyzny, również ewoluuje. Duży wpływ na rozwój prawa rodzinnego, ma również zmiana stylu życia wielu rodzin, nastawienie się na konsumpcję, zmieniający się model rodziny, mającej zapewnić nie tyle domowy mir, ale również dobre warunki do rozwoju potomstwa, idący w ślad za teorią o wyrównywaniu szans. Zmienia się również model miłości we współczesnych społeczeństwach zachodnich. Miłość zdaje się być w najnowszym modelu poszukiwaniem, a tkwienie w nieszczęśliwych związkach nie jest już „dźwiganiem swojego krzyża” według zwyczajowej koncepcji wytrwania w przyobiecanym związku na dobre i na złe, ale nieszczęście w związku staje się powodem rozstań oraz implikuje uregulowanie spraw rodzinnych i alimentacyjnych. Wyższa świadomość i dostrzegalność problemów przemocy w rodzinie, sprawia że jest to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin prawa rodzinnego. Przemoc w rodzinie w ujęciu socjologiczno-historycznym, była w stosunkach małżeńskich sprawą bagatelizowaną, sprowadzaną do sytuacji naturalnej. Adwokaci od prawa rodzinnego z Wrocławia mają mnóstwo pola do popisu w tej rozwijającej się wciąż dziedzinie prawa.

W społeczeństwach, w których najważniejszą zasadą współżycia społecznego jest prawo, jest ono dostępne w niemal każdej dziedzinie życia. O ile, jeszcze niegdyś, prawo nie wchodziło nam bezpośrednio do domów, tak teraz, na skutek rozwoju teorii praw człowieka, prawo rodzinne reguluje stosunki, obowiązki i prawa życia rodzinnego. Dlatego też, adwokaci, zajmujący się prawem rodzinnym mają dziś przysłowiowe pełne ręce roboty.