Zautomatyzowane kurtyny przeciwpożarowe

Zautomatyzowane kurtyny przeciwpożarowe

Przepisy prawa budowlanego wyraźnie określają wymagania przeciw pożarowe jakie powinny być spełnione przez nowy obiekt. Projektanci zmagają się więc z nimi i starają się dobrać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe w taki sposób, aby uzyskać złoty środek pomiędzy wymaganiami i oczekiwaniami inwestora oraz bezpieczeństwem konstrukcji. Nie zawsze jest to proste, ponieważ obiekty, które przekraczają określoną powierzchnię użytkową, wymagają zastosowania tzw. kurtyn dymowych.

Nieograniczona przestrzeń a kurtyny pożarowe

automatyczne kurtyny pożaroweJeśli jesteśmy właścicielami hali produkcyjnej i linia produkcyjna wymaga ciągłości, nie mamy możliwości stworzenia zapór dymowych stałych. Podobnie jest w halach sportowych oraz wielkich operach i teatrach, które znacznie przekraczają dopuszczalną powierzchnię otwartej przestrzeni. Przepisy są jednak nieugięte i nakładają dodatkowy nacisk na to, aby w obiekty, w których przebywa jednocześnie bardzo duża grupa ludzi, były dostosowane do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku projektowania tak dużych, gabarytowych obiektów, konstruktorzy sięgają po rozwiązania zautomatyzowane. Automatyczne kurtyny pożarowe są zbudowane z odpowiedniego mechanizmu zasilanego energią elektryczną oraz specjalnej płachty, która jest wykonana z włókna szklanego, lub innego odpornego na ogień i wysoką temperaturę materiału. Czasami dodatkowo instaluje się prowadnice w ścianach, którym zadaniem jest przytrzymanie kurtyny w odpowiedniej pozycji. Częściej jednak u dołu płachty zamontowuje się odpowiednio ciężką stalową rurę, która zapewni odpowiedni naciąg materiału. Zadaniem kurtyn pożarowych jest to, żeby w bezpieczny sposób prowadzić powstały podczas pożaru dym do odpowiednich klap oddymiających oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia. Dym jest lżejszy od powietrza więc zbiera się pod sufitem. Czad natomiast jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy ziemi. Dlatego właśnie dba się o to, aby kurtyny pożarowe rozwijały się na cała wysokość kondygnacji i w szczelny sposób oddzielały od siebie strefy pożarowe.

Ilość stref pożarowych oraz ich wielkość jest uzależniona od tego, jakiej klasy ognioodpornej jest budynek, jaka jest powierzchnia obiektu oraz ile ma kondygnacji. Im wyższa klasa tym bardziej zmniejsza się te strefy. Zastosowanie automatycznych kurtyn pożarowych jest optymalne dla gabarytowych obiektów. Możemy dzięki nim zapewnić bezpieczeństwo użytkowników w czasie pożaru. Jeśli w naszym obiekcie mamy zainstalowane takie kurtyny, nie możemy zapominać o odpowiednich przeglądach technicznych. Musimy to robić, żeby mieć pewność, że dany mechanizm zadziała w momencie, kiedy będzie taka konieczność.

Close Menu